vytvarne-potreby-ao.cz

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 1. 2015 – av Pitner, Václav Benda

Tento velmi žádaný kus Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 1. 2015 - av Pitner, Václav Benda od top výrobce ANAG spol. s r.o. jednoduše seženete právě za výhodnou cenu. Právě lze objednat jen za 649 Kč.
EAN: 9788072639380
Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 1. 2015 - av Pitner

9. vydání V 9. vydání byly zohledněny změny provedené novelizacemi zákona o DPH projednávanými a schválenými v průběhu roku 2014, především vyplývajícími ze tří novel zákona o DPH. Novely zákona o DPH platné pro rok 2015  V publikaci jsou podrobně rozebrány veškeré změny přinesené zmíněnými třemi novelami zákona o DPH – tzv. implementační novelou (změny na základě směrnic a nařízení EU), tzv. sazbovou novelou (zavedení druhé snížené sazby daně – 10 % a změny související) a tzv. řádnou novelou (obsahující např. rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti – reverse charge, změny ve zdanění resp. osvobození od daně u nemovitých věcí, zavedení kontrolního hlášení atd.). Text publikace zahrnuje také komentář ke změnám souvisejícím s rekodifikací práva od 1. 1. 2014, který byl v roce 2014 k dispozici v aktualizaci a možnosti stažení na adrese www.anag.cz. Způsob zpracování publikace: znění zákona, výklad i příklady Komentář je stejně jako u předcházejících vydání zaměřen na praktickou aplikaci příslušných ustanovení zákona o DPH a tomu jsou přizpůsobeny i praktické příklady, které by měly přispět ke správnému pochopení příslušných ustanovení. V jediné publikaci se dostává čtenářům do rukou jednak úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a odkazy na související ustanovení a jednak přehled vybraných aktuálně platných informací, stanovisek a sdělení Ministerstva financí k uplatňování DPH.