Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ – Iva Jungwirthová

Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy.. Podle psycholožky Ivy Jungwirthové téměř u... více informací »
Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ - Iva Jungwirthová
Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy.. Podle psycholožky Ivy Jungwirthové téměř u...

Závažné postižení sluchu není automaticky „vstupenkou“ do speciální školy.. Podle psycholožky Ivy Jungwirthové téměř u všech dětí, které špatně slyší, stojí za to pokusit se o integraci do běžné školy. Jaké vady sluchu se u dětí mohou vyskytnout? Vady sluchu se podle závažnosti dělí na lehkou, střední a těžkou nedoslýchavost a na praktickou hluchotu. Mít sluchovou vadu neznamená, že člověk neslyší nic, stejně jako u zrakových vad i zde existuje různá míra závažnosti postižení sluchu. Důelžitá není diagnóza, ale jak dítě se sluchadly nebo s kochleárním implantátem vnímá mluvenou řeč. Ve speciálních školách těmto dětem chybí především to, co jim může dát pouze integrace – pozitivní vrstevnické řečové vzory a běžné sociální prostředí. Autorka vysvětluje, co s sebou nese vada sluchu, provází čtenáře přehledem pomůcek, které děti s vadou sluchu používají, a podrobně rozebírá výchovně-vzdělávací proces ve škole. Zdůrazňuje důležitost komunikace školy s rodiči a také s odborníky, provádí čtenáře možnostmi, které dává současná legislativa, a nabízí zkušenosti a návody z praxe. Iva Jungwirthová pracuje v Rané péči Čechy Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. S integrací dětí se sluchovým postižením do mateřských i základních škol má dlouholetou profesní zkušenost .

Žádaný výrobek Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ - Iva Jungwirthová od známé značky PORTÁL, s. r. o. jednoduše můžete pořídit teď opravdu výhodně. Akční cena od 329 Kč.