Fyzika II – učebnice 1.díl – Pohyb a síla – Holubová R.,Kubínek R.,Weinlichová J.,We


89 Kč

Značka/Výrobce: PRODOS spol. s r.o.
Tento kvalitní a žádaný kus Fyzika II - učebnice 1.díl - Pohyb a síla - Holubová R.,Kubínek R.,Weinlichová J.,We od kvalitní značky PRODOS spol. s r.o. snadno pořídíte zde za akční cenu. Nabídka od 89 Kč
Popis produktu

Třetí sešit tematicky koncipované řady Fyziky I – IV nese označení Fyzika II – 1. díl, Pohyb, Síla. Jak napovídá název, dvěma tématy sešitu jsou úzce související fyzikální fenomény: pohyb a silové působení. Metodicky, formálně ani graficky se třetí sešit neliší od prvních dvou, které byly při sestavování v anketních otázkách podrobeny úsudku dvaceti učitelů fyziky ze základních škol celé ČR. Jde tedy opět o živé a nenásilné vpravení do světa přírodních jevů v širokých souvislostech – každá kapitola je doplněna samostatnými články o aplikaci předvedených fyzikálních poznatků, o historii jejich získávání a o přírodních jevech, které jsou jimi zachyceny. Ilustrace Pavla Kantorka a Ivany Vlasákové živě, vtipně a názorně doplňují apelativně napsaný text, který se nevyčerpává jen základním výkladem, ale opět obsahuje odkazy na mezipředmětové vazby (pravidelné kapitoly Fyzika a technika a Příroda kolem nás, obsáhlé poznámky pro učitele, odkazy na ostatní učebnice nakladatelství Prodos). Jako už v prvních svazcích také zde najdete náměty na jednoduché výukové projekty, přílohy věnované zajímavým aplikacím, odkazy na literaturu i internetové zdroje, přehled důležitých pojmů, tedy veškeré náležitosti moderní učebnice. Tematická sešitová kompozice umožňuje jednak velice komplexní a odstupňovaný pohled na učivo, jednak zajišťuje naprostou svobodu při tvorbě ŠVP.