Hudební výchova 4.r. ZŠ – Lišková M., Hurník L. – A5, brožovaná

3. upravené vydání. Publikace patří do ucelené řady učebnic hudební výchovy pro první stupeň základní školy. Hlavním... více informací »
Hudební výchova 4.r. ZŠ - Lišková M.
3. upravené vydání. Publikace patří do ucelené řady učebnic hudební výchovy pro první stupeň základní školy. Hlavním...

3. upravené vydání. Publikace patří do ucelené řady učebnic hudební výchovy pro první stupeň základní školy. Hlavním záměrem autorů bylo podporovat u žáků kladný vztah k hudbě, zejména ke zpěvu, k aktivnímu naslouchání hudby, k hudebně pohybovým činnostem i instrumentální hře. Prostřednictvím učebnic se děti seznámí i s hudebními nástroji, se zajímavostmi ze života hudebních skladatelů, s tím, jak se tvoří hudba a s dalšími okolnostmi s hudbou souvisejícími. K hudebním aktivitám uvedeným v učebnici motivují žáky samotné úvodní texty jednotlivých setkání, které vycházejí nejen z hudebního prostředí, ale i z běžného života. Důraz je kladen na aktivitu a tvořivost žáků, a to ve všech oblastech hudební výchovy. Činnostní pojetí učebnic, tj. zpěv, hudebně pohybové aktivity, instrumentální činnosti a poslech, tak tvoří přirozený a především integrující celek. Učebnice jsou zpracovány podle současných kurikulárních dokumentů, tedy podle RVP ZV, a veškeré činnosti v nich uvedené směřují k dosažení očekávaných výstupů jak v prvním, tak i následně ve druhém období. Celá řada je opatřena jednotnou schvalovací doložkou MŠMT. Učebnice doplňují kompaktní disky s poutavými hudebními nahrávkami hudby vážné i moderní.

Velmi žádaný výrobek Hudební výchova 4.r. ZŠ - Lišková M., Hurník L. - A5, brožovaná od značky SPN-pedagogické nakladatelství jednoduše naleznete na našich stránkách teď právě levně. Cena již od 134 Kč.