vytvarne-potreby-ao.cz

Matematika pro 2. ročník základní školy 3.díl – pracovní učebnice – Hejný, Jirotková, Slezáková-Kratochvílov – A4, sešitová

Zlevněný výrobek Matematika pro 2. ročník základní školy 3.díl - pracovní učebnice - Hejný, Jirotková, Slezáková-Kratochvílov - A4, sešitová od značky Nakladatelství Fraus, s.r.o. jednoduše můžete najít zde teď za výprodejovou cenu! Právě teď jen za 109 Kč.
EAN: 9788072389827
Matematika pro 2. ročník základní školy 3.díl - pracovní učebnice - Hejný

Pracovní učebnice a příručky učitele jsou připravovány za součinnosti vícečlenného týmu sestávajícího se z odborníků, kteří celožitovně spolupracují na výzkumu matematického vzdělávání žáků 1. stupně, vytvořili a uvedli do života novou koncepci vysokoškolské přípravy matematiky budoucích učitelů 1. stupně ZŠ a taktéž učitelé z praxe se spolupodíleli na tvorbě těchto učebnic.
Autorský tým se skládá z prof. Milana Hejného, CSc., RNDr. Dariny Jirotkové, PhD. a PhDr. Jany Slezákové, PhD.
Pro první i druhý ročník byla zvolena pracovní učebnice. Pracovní učebnice z řady určené pro první stupeň ZŠ, byly vypracovány na základě požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnou učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. Přinášejí některé netradiční pohledy nejen na matematiku, ale i na vyučovací cíle vůbec. Učebnice jsou aplikací výsledků výzkumu podpořeného výzkumným záměrem Učitelské profese v měnících se požadavcích na vdělávání č. MSM 0021620862.