vytvarne-potreby-ao.cz

Matematika pro 2. ročník ZŠ – učebnice 1.díl / nové vydání – Potůčková Jana

Neodolatelný kus Matematika pro 2. ročník ZŠ - učebnice 1.díl / nové vydání - Potůčková Jana originál od výrobce RNDr. Vladimír Potůček jednoduše získáte tady teď právě levně! Nyní lze objednat jen za 53 Kč.
EAN: 9788086252575
Matematika pro 2. ročník ZŠ - učebnice 1.díl / nové vydání - Potůčková Jana

Učebnice nejsou určeny na dopisování. Předpokládá se, že k učebnici bude (kromě procvičovacího sešitu) zaveden ještě obyčejný sešit na řešení úloh z učebnice. V učebnici je na každé stránce odkazováno na vhodná cvičení v procvičovacím sešitu a je tak snadné zadávat např. domácí úkoly či samostatnou práci. Učebnice předkládá učivo nenásilně a hravou formou. Používá množství výmluvných grafických znázornění i ilustrací, předpokládá používání pomůcek, které si děti vyrábí v pracovní výchově podle návodu a používají též přílohu s předtištěnými maketami pomůcek. V knížkách je velké množství návodů na osvědčené hry (ve dvojicích a kolektivech) k procvičování matematiky. Slovní úlohy jsou probírány velmi důkladně, vždy je kladen důraz na provádění zkoušky a zápisu. Každá stránka je určena jako učivo na jednu vyuč. hodinu. Úkoly jsou komentovány přímo na stránce dole, což usnadňuje jejich provádění. Orientační obsah: 1. díl * Opakování: počítání do dvaceti po jedné, desítky a jednotky, porovnávání čísel, sčítání a odčítání, řešení slovních úloh na sčítání, odčítání, úlohy typu „o n více“, „o n méně“, přičítání k číslu 10, sčítání ve druhé desítce bez přechodu přes základ 10, odčítání ve druhé desítce bez přechodu přes základ 10. * Geometrie: bod a čáry, čáry otevřené a uzavřené, úsečka, značení lomených čar. * Sčítání do dvaceti s přechodem přes základ 10. * Geometrie: geometrické útvary, geometrická tělesa, opakování. * Odčítání do dvaceti s přechodem přes základ 10 * Počítání se závorkami * Řešení složených slovních úloh * Zásoba příkladů k opakování a procvičování. 2. díl * Počítání do sta po desítkách. * Porovnávání desítek. * Počítání do sta po jedné. * Sčítání po desítkách. * Odčítání po desítkách. * Rozklad čísla na desítky a jednotky. * Porovnávání čísel do sta. * Měření: úvod k měření, měření úseček. * Zaokrouhlování na desítky. * Sčítání do sta bez přechodu přes desítku. * Odčítání do sta bez přechodu přes desítku. * Odčítání do sta s přechodem přes desítku. * Geometrie: souměrnost, porovnávání úseček. * Zásoba příkladů k opakování a procvičování. 3. díl * Čas. * Násobení: příprava na násobení, násobení dvěma, třemi, nulou a číslem jedna, násobení čtyřmi, záměna činitelů, násobení pěti. * Litr, kilogram. * Dělení: příprava na dělení, dělení dvěma, třemi, dělení nuly a dělení číslem jedna, dělení čtyřmi, pěti. * Slovní úlohy. * Sčítání a odčítání do sta. * Zásoba příkladů k opakování a procvičování.