vytvarne-potreby-ao.cz

Nuevo Ven 2-učebnice + audio CD – Castro,Marín,Morales – A4, brožovaná

Tento velmi žádaný výrobek Nuevo Ven 2-učebnice + audio CD - Castro,Marín,Morales - A4, brožovaná originál od značky Sevt pořídíte u nás nyní levně! Teď v akci 569 Kč.
EAN: 9788477118428
Nuevo Ven 2-učebnice + audio CD - Castro
Ověřit dostupnost
Značka: Sevt
569
Popis produktu

* nové vydání třídílného učebnicového souboru Ven je určeno pro starší dospívající a dospělé studenty na středních a jazykových školách
* nová verze je přehledně uspořádaná a moderně graficky zpracovaná
* více pozornosti je upřeno na využití konverzace a rozšíření znalostí reálií
* výklad mluvnice je systematicky uspořádaný, za ním následuje přehledné a názorné procvičení jevů pro lepší orientaci i motivaci studentů
* vhodným výběrem situací a užitečnou slovní zásobou již od první lekce probíhá nácvik porozumění slyšenému
* každá lekce je rozdělena na dvoustrany A, B a C
* dvoustrany A a B jsou věnovány ukázkám jazyka, porozumění mluvenému a procvičování na mikrodialozích
* dvoustrana oddílu C se zaměřuje na výslovnost, pravopis, rozšíření slovní zásoby, mluvnické jevy
* závěr každé lekce dává prostor pro různé aktivity, poznávání reálií a získávání interkulturního přehledu
* pro studenty je přitažlivé i zařazení moderní technologie a práce s internetem
* metodická příručka obsahuje text učebnice s metodickými pokyny, přepis nahrávek z učebnice a pracovního sešitu + 30 stran doprovodných aktivit pro poslech s porozuměním (kopírovatelné materiály a testovací formuláře), vztahující se jak ke všem 15 lekcím, tak k vloženému CD audio „Voces de Latinoamérica“, které obsahuje 15 komunikativních situací-dialogů z každodenního života, ve kterých rozmlouvají postavy ze Španělska, Argentiny, Mexika, Kuby, Kolumbie a jiných hispanoamerických zemí
* kolektiv autorů Ven nuevo reagoval na požadavky a doporučení kladené „Institutem Cervantes“ pro výuku španělštiny v rámci Evropské unie a odpovídá standardům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (všechny 3. díly pokrývají stupeň B2/C1)
* každý díl má učebnici, pracovní sešit, metodickou příručku s CD audio „Voces de Latinoamérica“, CD audio nebo AK k pracovnímu sešitu a učebnici a videokazetu.
Vzhledem k obtížnosti 1. dílu pro začátečníky bez české podpory nakladatelství Fraus připravilo samostatnou Studijní příručku v češtině. Obsahuje výklad mluvnice v češtině a španělsko-český abecední slovníček ke každé z 15 lekcí. Samostatnou část tvoří souhrnný španělsko-český abecední slovníček s označením lekce výskytu.

Poznámka:
K dispozici je stále, v případě potřeby češtiny při výuce či studiu doma, pracovní sešit-české přepracování k původnímu Ven 1. Tento sešit obsahuje rozšířený český výklad mluvnice, prohloubený v různých lekcích dle obtížnosti vykládaného jevu, slovníčky a četná cvičení k probírané látce, včetně rejstříku gramatických termínů, který je pro začátečníky velkou pomocí.

1. díl připraví na zkoušku DELE – úroveň A1/A2+ SERR pro jazyky
2. díl připraví na zkoušku DELE – úroveň B1/B1+ SERR pro jazyky
3. díl připraví na zkoušku DELE – úroveň B2/B2+ SERR pro jazyky