vytvarne-potreby-ao.cz

Oui! Francouzština maturita – Eva Mátéffyová, Magali Boursier – 16×24

Tento velmi žádaný výrobek Oui! Francouzština maturita - Eva Mátéffyová, Magali Boursier - 16x24 od známé značky ENIGMA PUBLISHING s.r.o. jednoduše můžete získat právě zde skutečně levně! Aktuálně v akci za 259 Kč.
EAN: 9788089132638
Oui! Francouzština maturita - Eva Mátéffyová
Popis produktu

Součástí cvičebnice jsou 2 CD (úvodní texty a poslech s porozuměním). Tato cvičebnice je určena studentům středních škol, kteří se připravují k maturitní zkoušce, přijímacím pohovorům, státní jazykové zkoušce nebo na olympiádu z francouzského jazyka. Poslouží i posluchačům jazykových škol a všem, kdo si chtějí udržovat nebo zdokonalit své jazykové vědomosti. Publikace je rozdělena na čtyři hlavní části. První část (Sujets de conversation) obsa-huje 25 tematických okruhů. Každý celek v této části začíná souvislým textem na dané téma (namluveným na CD s označením Úvodní texty). Po něm následuje něko-lik otázek, které studentům umožňují vyjádřit vlastní názor, a slovní zásoba, přesahu-jící předpokládanou úroveň uživatelů. Cvičení svým obsahem doplňují téma a formou odpovídají typům úloh písemné části maturitní zkoušky (vrai-faux, doplňování slov, výběr z více možností). Cvičení k ústní části zkoušky zahrnují zadání typu Exprimez votre opinion a situační dialog (Jeu de rôle). V části Documents se nacházejí fotogra-fie seřazené podle jednotlivých témat. Jsou u nich otázky určené k popisu a porovnávání fotografií a k vyjádření vlastního názoru. Tato část obsahuje i seznam užitečných frází, které lze při popisování obrázku použít.