vytvarne-potreby-ao.cz

Písanka pro 1. ročník ZŠ – 4. díl / RVP ZV/ – Procházková Eva – A5, sešitová

Velmi žádaný výrobek Písanka pro 1. ročník ZŠ - 4. díl / RVP ZV/ - Procházková Eva - A5, sešitová od společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. jednoduše pořídíte tady teď právě opravdu levně. V akci od 21 Kč.
EAN: 8595606700215
Písanka pro 1. ročník ZŠ - 4. díl / RVP ZV/ - Procházková Eva - A5
Popis produktu

Písanka pro 1. ročním ZŠ – 4. díl v souladu s RVP ZV. Písanky Písanky umožňují nácvik všech probíraných malých a velkých písmen. Vlastní výuka psaní jednotlivých písmen vychází z pozorování nového tvaru a uvědomování si, ze kterých již známých prvků se skládá. Psaní slabik a slov se opírá především o akusticko-kinestetickou analýzu slyšeného, vyslovovaného slova. Písanka 1 navazuje na pracovní sešit Moje první psaní, který je využíván souběžně s Živou abecedou. Do všech písanek je zařazeno psaní podle obrázků, tzv. autodikták. Písanka 4. díl V Písankách 3. a 4. je použita menší velikost písma. Kromě opisů je zde zařazován také přepis. Tem slouží k upevňování znalosti písmen. Tiskací tvary poskytují oporu a kontrolu správného sledu písmen a didakritických znamének. Písanky odpovídají obsahu Živé abecedy a Sklabikáře. K usnadnění psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti písmen i jejich sklonu. Vhodné i pro leváky. 1.a 2. písanka přinášejí před nácvikem samostatných písmen různé cviky, které jsou základem pro psaní daného písmene. Důraz je kladen na obtížné spoje písmen, které se ve slovech objevují. 3.a 4. písanka přinášejí kromě nácviku písmen a slov také tvořivé doplňování slov do věta další hravé úkoly.