vytvarne-potreby-ao.cz

Psychický vývoj dítěte a výchova – Jedlička Richard – 17×24 cm

Výjimečný a žádaný produkt Psychický vývoj dítěte a výchova - Jedlička Richard - 17x24 cm od populárního výrobce Grada Publishing, a.s. můžete pořídit tady za akční cenu! Teď za akční cenu 399 Kč.
EAN: 9788027100965
Psychický vývoj dítěte a výchova - Jedlička Richard - 17x24 cm
Popis produktu

Jak porozumět socializačním obtížím. Dětství a mládí jsou klíčová období, která v mnohém zásadně určují následný lidský život. Publikace se zabývá psychickým vývojem dětí už od doby před narozením až do období dospívání. Poukazuje na to, jaké možnosti a limity má výchova v rámci rodiny i školy vzhledem k individuálním zvláštnostem dětí.

Autor poutavým způsobem objasňuje, jak výchova ovlivňuje sebepojetí, sociální zařazení a schopnost jedince vyrovnávat se s těžkostmi. Díky terapeutické praxi a mnohaletým zkušenostem s výukou na vysoké škole dokáže srozumitelně vyložit příčiny emočních problémů, dynamiku duševních poruch i pozoruhodné výsledky výzkumů. Prostřednicím případových studií seznamuje čtenáře s řešením výchovných obtíží, ale také s důsledky toho, když nebyla dětem či dospívajícím v krizi poskytnuta potřebná podpora.
Odborné pojednání o vývoji dítěte a mladého člověka nepochybně uvítají nejen vysokoškolská pracoviště připravující do praxe budoucí učitele, psychology, zdravotníky a sociální pracovníky, ale najde uplatnění i v programech celoživotního vzdělávání pro odborníky pomáhajících profesí.