vytvarne-potreby-ao.cz

Trestní odpovědnost právnických osob – Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha

Kvalitní kus Trestní odpovědnost právnických osob - Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha od top výrobce Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o jednoduše můžete sehnat tady opravdu výhodně. Akční ceny od 1 890 Kč.
EAN: 9788074005923
Trestní odpovědnost právnických osob - Šámal
Popis produktu

Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podstatně je upraven výklad týkající se nové úpravy vymezení trestných činů, kterých se může dopustit právnická osoba, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a možnostem jejího vyvinění, jakož i úpravě nového ochranného opatření zabrání části majetku. Druhé vydání díla nepomíjí vývoj judikatury, a současně reflektuje právní názory teorie především ohledně nových institutů zavedených v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob a řízení proti nim. Judikatura je doplněna nejen o rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek vydávané NS ČR, ale též o judikáty uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí NS ČR, a i z dalších zdrojů. Druhé vydání komentáře TOPO odpovídá právnímu stavu a judikatuře k březnu 2018.