vytvarne-potreby-ao.cz

ÚZ 1417 / Zdravotní pojištění 2021

Tento kvalitní produkt ÚZ 1417 / Zdravotní pojištění 2021 originál od výrobce Nakladatelství Sagit a.s. jednoduše můžete pořídit zde teď opravdu výhodně. Teď v akci 169 Kč.
EAN: 9788074884535
ÚZ 1417 / Zdravotní pojištění 2021
Popis produktu

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o pojistném; menší změny se dotkly i zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákonů o pojišťovnách a pěti různých vyhlášek. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 25. 1. 2021 Obsah publikace Předpisy z oblasti zdravotního pojištění a zdravotní péče dosud vyšly v edici ÚZ pod č. 2-3, 15, 38, 58, 70, 91, 107, 130, 145, 185, 207, 232, 267, 290, 340, 364, 393, 419, 454, 509, 553, 573, 606, 646, 681, 725, 758, 800, 844, 863, 904, 948, 1022, 1069, 1097, 1180, 1236, 1290 a 1352. Toto č. 1417 se od č. 1352 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně. Obsah publikace: Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Vyhláška č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) Vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) Vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) Vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) Vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb Vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz) Vyhláška č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021 (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu Vyhláška č. 362/2010 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) Vyhláška č. 125/2018 Sb., o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami (přílohy zdarma na www.zdpoj.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění) Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Nařízení vlády č. 140/2017 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát Vyhláška č. 469/2017 Sb., o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem Vyhláška č. 170/2020 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování Vyhláška č. 216/2020 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021