vytvarne-potreby-ao.cz

Země Světa – Bretaň 2/2020

Tento velmi žádaný produkt Země Světa - Bretaň 2/2020 originál od výrobce GEO-Bohemia, s.r.o. snadno můžete pořídit zde teď skutečně levně. Nyní lze objednat jen za 75 Kč.
EAN: 394560
Země Světa - Bretaň 2/2020
Popis produktu

Články v tomto čísle: Svět sám pro sebeBretan_uvodM.jpg Bretaň, země na nejzápadnějším konci Francie, kde od nepaměti spolu zápolí moře a pevnina, kde divoké bizarní žulové útesy vzdorují věčnému větru a bouřím, omývané mořskou pěnou a bičované burácejícím příbojem. Dvakrát denně mění Armor, země u moře, v rytmu Měsíce svůj vzhled… Na kole podél pobřeží Růžové žulyruzove_sklayM.jpg Severní pobřeží Bretaně v departementech Ille-et-Villaine, Côtes-dʼArmor a Finistère je hluboce rozeklané. Proužky písečných pláží se tu střídají s hlubokými zátokami, které lemují zubaté skály. Typické pro tento kraj jsou „abers“ (fjordy) – nálevkovitá ústí většinou menších řek v poměrně ploché krajině se skalnatými břehy pokrytými zářivě žlutou kručinkou a obklopenými lesy… Korzárská městakorzarska_mestaM.jpg K velkým bretaňským pozoruhodnostem patří korzárské dědictví měst Saint-Malo, Roscoff a Morlaix. Jde o města historie a legend, města moře, opravdové pobřežní klenoty, které byly ve své minulosti navíc místy setkávání nejrůznějších dobrodružství a snů… Dodnes si uchovala svoji autentičnost, kterou podtrhují jejich hradby, dlažební kostky a žulové kvádry starých domů… Festival moře a námořníků v DouarnenezDouarezM.jpg Asi 20 km severozápadně od Quimperu leží u dlouhého estuáru rybářské město Douarnenez. Kolem jeho přístavu Le Rosmeur, který slouží rybářům již od 16. stol., se na sebe tisknou úzké žulové domy. Zatímco v klikatých uličkách panuje spíše klid, na molu, kde se hromadí modré krabí koše, pestrobarevné bójky a změť lan a sítí, je po celý den živo… Žulové skály před horizontemzulove_skalyM.jpg Některé leží coby kamenem dohodil od větrem a příbojem rozervaného pobřeží, jiné trochu dál. Na první pohled ale mají bretaňské ostrovy u jihozápadního konce Lamanšského průlivu a v Atlantiku hodně společného – několik malých, na sebe natlačených žulových domků, vrak rybářského kutru, majáky místo stromů a na hřbitovech kříže pro nezvěstné námořníky… Na druhý už zaznamenáme i rozdíly. Některé jsou ploché a holé, jiné členité a porostlé bujnou vegetací… RennesRennesM.jpg Vstupní branou k Bretani je Rennes. Desáté největší francouzské město asi s 220 000 obyvatel ležící na soutoku řek Vilaine a Ille proslavily nejen krásná náměstí a malebné čtvrti s hrázděnými panskými domy, ale také bohatý kulturní život. Díky dvěma velkým univerzitám a dalším vysokým školám, které navštěvuje dohromady přes 60 000 studentů, je Rennes mladým městem s kosmopolitní atmosférou… Kamenní strážci pobřežímegalityM.jpg Objeví se před našimi očima na těch nejneočekávanějších místech: na vysokém útesu vypínajícím se nad rozbouřeným mořem, na louce s bujnou trávou, nad písečným zálivem nebo na mělčině obnažující se v rytmu přílivu. Stojí buď osamoceně, nebo seskupeny v dlouhé řady. Obří kameny vyrůstající ze země – menhiry a dolmeny – okouzlují svou záhadností… Kaple, kalvárie a ohrazené farní dvoryfarni_dvory2M.jpg Jaká by byla Bretaň bez svých četných kapliček uprostřed krajiny, na pobřeží nebo za nejbližším ohybem silnice? Odedávna okouzlují krásou, která se skrývá za jejich zdmi… Město mořemesto_moreM.jpg Brest, tradiční „cité de la mer“ čili „město moře“ a nejzápadnější město ve Francii, byl v roce 1944 téměř úplně zničen. Obnovený Brest je stále významným přístavem, ale také zřejmě nejmodernějším městem celé Bretaně… Cestou po Finistère – od malířů z Pont-Aven k mysu Pointe du Razmaliri_finistereM.jpg Na kopci nad estuárem řeky Aven leží městečko, o kterém se říkávalo: „Pont-Aven, slavné to město, má čtrnáct mlýnů a patnáct domů…“ Město, známé také svými máslovými sušenkami, okouzlilo v minulosti mnohé malíře… Katedrály mořekatedraly_moreM.jpg Strážce lehce skloní hlavu a kývnutím nás vyzve: „Můžete nahoru…“ Když vystupujeme po vyhlazených točitých schodech, lapáme po dechu, je jich 365. Nahoře nás očekává pan Margon, přívětivý „gardien“ (strážce) majáku na ostrůvku Vierge, a začíná se zasvěcováním do tajů svého neobvyklého zaměstnání. V již zaběhnutém rituálu odtahuje závěs, za nímž se v místnosti zalesknou mosazné součástky. Paprsky zapadajícího slunce dopadají na čočky a nablýskané kovové části a vytvářejí v místnosti ohňostroj barevných světélek. Strážce zmáčkne vypínač, stroj se začne nehlučně otáčet a vrhat přes naše hlavy čtyři silné světelné pletence nad mořskou hladinu. Naproti na pobřeží vydává v příboji další maják zase jiné světlo… Mystický les krále Artušeartusuv_lesM.jpg Bretaň je také zemí mýtů. Na pobřežní část zvanou v bretonštině Armor, země moře, navazuje Argoat – země lesů, která s vřesovišti, jezírky, prameny a přírodní magií poskytuje starým legendám nový rámec… Nantes – bývalá metropoleNantesM.jpg Šesté největší francouzské město Nantes s více než 300 000 obyvatel je dnes hlavním městem departementu Loire-Atlantique v regionu Pays de la Loire. V minulosti ale bylo několik století hlavním městem Bretaně a sídlem bretaňských vévodů. Od jejich působivého zámku přes staré město až…