Zeměpis 7 – Asie, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Antarktida, Čtení s porozuměním – prof. PhDr. P. Chalupa, CSc.; Mgr J. Cimala – A4


149 Kč

Unikátní výrobek Zeměpis 7 - Asie, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie, Antarktida, Čtení s porozuměním - prof. PhDr. P. Chalupa, CSc.; Mgr J. Cimala - A4 od odblíbeného výrobce Nakladatelství Nová škola Brno snadno získáte u nás skutečně výhodně! Akční cena 149 Kč
Popis produktu

Učebnice zeměpisu pro 7. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně. Hlavní učební text je psán přehledně a jednoduše s ohledem na věk žáků. Součástí učebnice jsou i ukázky z krásné literatury a související otázky k porozumění textu. Každá větší kapitola je zakončena cyklickým opakováním. Učebnice obsahuje mnoho názorných fotografií, obrázků a schémat. Díky nim pochopí žáci lépe učivo. Text doplňuje velké množství map, které pomáhají žákům orientovat se v prostoru. Základní text je doplněn zajímavostmi, které jsou uvedeny drobnějším písmem ve žlutém sloupci po okrajích učebnice. Najdete zde i medailonky významných osobností. Právě tyto zajímavosti, přehledné obrázky a mapy motivují žáky k učení. Vedle mezipředmětových vztahů zařazených přímo v textu najdete na spodním okraji rovněž dvě klíčová slovíčka ze stránky přeložená do angličtiny (včetně výslovnosti). V závěru nechybí ani klíčové kompetence a očekávané výstupy k probranému učivu.