vytvarne-potreby-ao.cz

Zeměpis 8, 1. díl – Evropa, Čtení s porozuměním – Mgr. J. Cimala, Mgr. M. Pernica – A4

Velmi oblíbený výrobek Zeměpis 8, 1. díl - Evropa, Čtení s porozuměním - Mgr. J. Cimala, Mgr. M. Pernica - A4 od populárního výrobce Nakladatelství Nová škola Brno jednoduše můžete najít tady a teď právě téměř zdarma. Cena od 83 Kč.
EAN: 9788088285045
Zeměpis 8
Popis produktu

Učebnice zeměpisu pro 8. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky zeměpisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně. Hlavní učební text je psán přehledně a jednoduše s ohledem na věk žáků. Učebnice obsahuje mnoho názorných fotografií, grafů a schémat. Díky nim žáci lépe pochopí učivo. Text doplňuje velké množství map, které pomáhají žákům orientovat se v prostoru. Každý větší tematický celek je zakončen opakováním. Základní text je doplněn zajímavostmi, které jsou uvedeny po okrajích učebnice. Najdete zde i medailonky významných osobností ze světa vědy. Právě tyto zajímavosti, přehledné obrázky a mapy motivují žáky k učení. V závěru naleznete klíč ke všem opakovacím úkolům, klíčové kompetence a očekávané výstupy. Učebnici uzavírá podrobný rejstřík místopisný a věcný.