Zeměpis 8. roč., 1. díl – učebnice Evropa v souladu s RVP ZV – Hübelová D., Chalupa P. – A4


89 Kč

Značka/Výrobce: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Tento levný výrobek Zeměpis 8. roč., 1. díl - učebnice Evropa v souladu s RVP ZV - Hübelová D., Chalupa P. - A4 značky NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. snadno můžete sehnat u nás právě skutečně levně! Nabídka od 89 Kč
Popis produktu

Učebnice seznamuje žáky s Evropou , s její přírodou, hospodářstvím, obyvatelstvem a s Evropskou unií.. Učebnice seznamuje žáky se světadílem, ve kterém žijeme, s Evropou. V první části se seznámíme s jejími přírodními podmínkami, obyvatelstvem, hospodářstvím i informacemi o sjednocující se Evropě. Druhá část rozděluje Evropu na šest oblastí, ve kterých se žáci seznámí s jednotlivými státy. Učebnice využívá množství fotografií, mapek, grafů, tabulek, zajímavostí, mezipředmětových vztahů a různých úkolů pro motivaci žáků a snažší pochopení učiva. Opět zde nalezneme cyklické i závěrečné opakování, klíč, očekávané výstupy a klíčové kompetence.