Živá abeceda pro ZŠ 1 roč.- pracovní učebnice /RVP ZV/ – Nováčková Olga – A4, brožovaná

Pracovní učebnice Živé abecedy pro 1. ročník ZŠ. Pracovní učebnice Živá abeceda vychází z analyticko-syntetické metody a... více informací »
Živá abeceda pro ZŠ 1 roč.- pracovní učebnice /RVP ZV/ - Nováčková Olga - A4
Pracovní učebnice Živé abecedy pro 1. ročník ZŠ. Pracovní učebnice Živá abeceda vychází z analyticko-syntetické metody a...

Pracovní učebnice Živé abecedy pro 1. ročník ZŠ. Pracovní učebnice Živá abeceda vychází z analyticko-syntetické metody a připravuje žáky na nácvik čtení. Podporuje rozvoj smyslů potřebných ke čtení, napomáhá rozvoji grafomotoriky, dbá na kontrolu porozumění čtenému, slyšenému či viděnému. Úkoly a cvičení  pomáhají rozvíjet sluchové a zrakové vnímaní, rozšiřují slovní zásobu, učí chápat slovo a jeho význam. Žáci se zde seznámí s prvními písmeny (M, A, L, E…). Vyvození písmene je na stránce podpořeno obrý´ázky, psanými slovy, říkankou, úkoly k procvičení včetně grafomotorických. Čtení slabik je gragicky znázorněno „obloučkováním“. U jednotlivých úkolů jsou použity různé symboly srozumitelné i žákům, které vyjadřují způsob práce či druhcvičení ( míček, budík, popoušek, sova, pusinka, tužka). Pracovní učebnice pro prvňáčky. V knize najdete cvičení pro podporu komunikace, orientace v prostoru, zjišťování shody a rozdílnosti ve tvarech a obrázcích nebo k procvičování pravo-levé orientace. Žáci se postupně seznamují s písmeny, důraz je kladen na určování pozice hlásek ve slově a spojování hlásek do slabik.

Tento kvalitní a levný výrobek Živá abeceda pro ZŠ 1 roč.- pracovní učebnice /RVP ZV/ - Nováčková Olga - A4, brožovaná od známé společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. seženete právě nyní se slevou. Nabídky od 69 Kč.