Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář – Petr Kameník, Milada Hrabánková a kol.


790 Kč

Značka/Výrobce: Wolters Kluwer ČR, a.s.
Tento kvalitní a žádaný výrobek Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář - Petr Kameník, Milada Hrabánková a kol. s osvědčenou značkou Wolters Kluwer ČR, a.s. naleznete tady teď za výprodejovou cenu! Ceny od 790 Kč
Popis produktu

Publikace podává výklad k živnostenskému zákonu, který v minulosti prošel mnohačetnými novelizacemi a bere v potaz i změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva.. Dále obsahuje komentář i k zákonu o živnostenských úřadech a nastiňuje vzájemnou provázanost těchto dvou předpisů. Autoři stručně a komplexně komentují jednotlivá ustanovení, a to i včetně problematických pasáží, a snaží se navést praxi k ustálenému řešení možných nejasností, přičemž využívají svých dlouholetých zkušeností z odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu.   S ohledem na velkou rozšířenost podnikání v režimu živnostenského zákona může tato publikace sloužit nejen pracovníkům živnostenských úřadů jako nesmírně užitečné vodítko při jejich práci, ale i širší odborné a podnikatelské veřejnosti, která je nucena zabývat se otázkami, o kterých je pojednáváno v tomto komentáři, v souvislosti se svou činností prakticky neustále.