Život na Zemi 5.r/1.díl – Přírodověda pro 5. ročník


64 Kč

Tento nejprodávanější výrobek Život na Zemi 5.r/1.díl – Přírodověda pro 5. ročník značky Nakladatelství ALTER, s.r.o. jednoduše získáte u nás nyní za výprodejovou cenu! Cena již od 64 Kč
Popis produktu

Nové vydání přírodovědy pro 5. ročník s aktuální doložkou MŠMT. Rozvíjí poznatky žáků o rozmanitosti přírodních podmínek na Zemi, o rostlinách a živočiších jednotlivých podnebných pásů. Přehledněji se zabývá vztahem mezi člověkem a přírodou (vzájemným ovlivňováním a působením člověka na přírodu) a učí žáky vnímat zásahy člověka do okolní krajiny, pokládat si otázky, v jakém prostředí chtějí žít a co pro to mohou udělat. Podrobněji se zaměřuje také na biologii člověka. Učebnice přináší rozšířenou nabídku nonverbálního materiálu (ilustrací, fotografií, mapek či přehledů). Doplňkem této učebnice jsou dva bloky pracovních listů: pracovní listy Rozmanitost přírody (kód 092932) a pracovní listy Člověk a jeho zdraví (kód 092973).