vytvarne-potreby-ao.cz

Manažerské rozhodování v praxi – Bohumír Štědroň; Petr Moos; Marcela Palíšková – 17×24 cm

Tento oblíbený kus Manažerské rozhodování v praxi - Bohumír Štědroň; Petr Moos; Marcela Palíšková - 17x24 cm od top výrobce Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o můžete sehnat právě zde opravdu levně. Nabídka od 490 Kč.
EAN: 9788074005879
Manažerské rozhodování v praxi - Bohumír Štědroň; Petr Moos; Marcela Palíšková - 17x24 cm
Popis produktu

Společenský význam role manažerů v byznysu roste tak, jak roste význam jejich pivotálního postavení v trojúhelníku zájmů vlastníků, zaměstnanců a zákazníků. Napětí v uvedeném trojúhelníku roste nebývalým tlakem vlastníků na co nejrychlejší a největší dividendu, tlakem nových generací zaměstnanců na zohledňování jejich požadavků na work-life balance, často při poklesu jejich výkonu i kvality práce, a nebývalou konkurencí na trhu a bojem o zákazníka. Manažerské „řemeslo“, které se lze naučit, je v současné době zmapováno a široce popsáno; k dispozici je celá řada známých postupů a best practice. Problém však spočívá ve schopnosti jejich aplikace v konkrétních případech, neboť každý doporučovaný postup či každý vybraný úspěšný případ jsou vázány na zcela specifické vnitřní a vnější podmínky firem, a proto nejsou zcela přenositelné. Rozhodující schopnost manažera spočívá právě ve výběru, pro jeho situaci, nejvhodnějších postupů a metod a ve flexibilním způsobu jejich aplikace. Manažer dneška musí být nejen leader, ale i vizionář, který je schopen anticipovat jak možnosti budoucího technického a technologického rozvoje, tak především budoucích požadavků trhu. A k tomu je potřeba mít hluboké znalosti o zákonitostech vývoje společnosti. Manažerské rozhodování je umění a obsahuje racionální i intuitivní komponenty a určité rozhodovací činnosti. Přes všechny dílčí i obecnější prognózy vývoje fenoménu business intelligence v kontextu manažerského rozhodování je vysoce pravděpodobné, že kreativní lidský činitel, zejména pokud jde o strategické rozhodování, zůstane nenahraditelný. Rámcový obsah 1. Vybrané metody manažerského rozhodování 2. Multikriteriální rozhodování v praxi 3. Manažerská práce ministra, člena vlády 4. Systémový pohled na rozhodování ve velkých organizacích 5. Zlepšování podnikových procesů podporou metodického rozhodování 6. Manažerské rozhodování v Číně 7. Partnerství pro místní rozvoj jako rámec pro manažerské rozhodování v managementu destinace 8. Manažerské rozhodování jako nezbytná součást práce uměleckého vedoucího a režiséra 9. Manažerské rozhodování v advokátní praxi 10. Manažerské rozhodování v profesionálních sportovních klubech 11. Inteligentní systémy na podporu rozhodování 12. Informační systém pro podporu rozhodování 13. Vliv změn vnějšího prostředí na rozhodování v personálním managementu 14. Manažerské rozhodování Franklina Delano Roosevelta Součástí textu jsou také dvě přílohy: Příloha 1 Ekonomické řízení elitní veřejné vysoké školy Příloha 2 Manažerské rozhodování na (německých) vysokých školách.