Od A do Z slabikář pro 1. stupeň ZŠ praktická – 1. díl – D. Dvořáková, L. Kybová – A4

Kvalitní produkt Od A do Z slabikář pro 1. stupeň ZŠ praktická - 1. díl - D. Dvořáková, L. Kybová - A4 značky Nakladatelství PARTA, s.r.o. snadno můžete získat na našich stránkách nyní za výhodnou cenu! Teď v akci 219 Kč. EAN: 33780
Od A do Z slabikář pro 1. stupeň ZŠ praktická - 1. díl - D. Dvořáková

Popis produktu

Oblíbený slabikář pro 1. stupeň základní školy.. Učebnice je první částí dvoudílného projektu (2. díl bude určen žákům 2. ročníku ZŠ praktické). Slabikář vychází z RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. První třetina učebnice je obrázková. Zařazená speciální cvičení přispívají k rozvoji základních schopností  potřebných k výuce čtení. Sledují úroveň řeči žáků (slovní zásoba, správná výslovnost), nacvičují sledování řádku zleva doprava, obohacují slovní zásobu o nové a nadřazené pojmy, procvičují pojmy důležité pro nácvik čtení (malý, velký, nahoře, dole apod.). Pomocí diferenciačních cvičení se rozvíjí zrakové a sluchové vnímání žáků. Při porovnávání a srovnávání se žáci učí soustředění své pozornosti na shodné a rozdílné vlastnosti a znaky předmětů. Následně se slabikář věnuje výcviku počátečního čtení vyvozením všech samohlásek a souhlásek m, l, v, t, s, j. Žáci se naučí tvořit a číst převážně otevřené slabiky, dvojslabičná slova a jednoduché věty. Čtení psacího písma postupuje v souladu s  Písankami pro I. ročník ZŠ praktické a následuje až po nácviku psaní písmen. Čtení hůlkového písma je zařazeno především pro žáky, kterým činí čtení potíže. Učebnice je ilustrována Editou Plickovou.