vytvarne-potreby-ao.cz

Přírodopis 6 – Rostliny – učebnice – PaedDr. Hana Mikulenková, Mgr. Daniel Ševčík, Mgr. Martin Dančák, Ph.D. – 20×26 cm

Unikátní a žádaný výrobek Přírodopis 6 - Rostliny - učebnice - PaedDr. Hana Mikulenková, Mgr. Daniel Ševčík, Mgr. Martin Dančák, Ph.D. - 20x26 cm od značky PRODOS spol. s r.o. jednoduše můžete pořídit u nás se slevou. Nabídka od 132 Kč.
EAN: 9788072302949
Přírodopis 6 - Rostliny - učebnice - PaedDr. Hana Mikulenková
Popis produktu

Učebnice volně tematicky navazuje na již vydaný titul Přírodopis 6 – Vývoj života na Zemi, Obecná biologie, Biologie hub. Svou formou a atraktivní grafickou úpravou představuje změnu v přístupu k výuce vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Na přehledně zpracovaných dvoustranách seznamuje žáky s rostlinnou říší, konkrétně s řasami, mechorosty, plavuněmi, přesličkami, kapradinami, nahosemennými a zejména s krytosemennými rostlinami.  Publikace se vyznačuje především: • uceleným a přehledně strukturovaným textem, • poutavým a co do objemu nadstandardním obrazovým doprovodem (čítajícím přes 300 fotografií, schémat a obrázků) a atraktivním grafickým zpracováním, • motivačními a aktivizačními prvky rozvíjejícími samostatné myšlení a tvořivost žáků. Přírodopisná látka je v učebnici provázána s poznatky z fyziky, chemie, zeměpisu, dějepisu a dalších oborů. Zpracování klade důraz na rozvoj samostatného uvažování a na schopnost vyvodit z předložených informací vlastní závěry. Tomuto cíli slouží i soubor zajímavých doplňkových textů zaměřených na praktický význam přírodopisných poznatků pro běžný život.